Uručeni sertifikati polaznicima besplatnih kurseva i radionica

U prostorijama Omladinskog kluba grada Leskovca uručeni su sertifikati o završenoj obuci polaznicima besplatnih kurseva i obuka. Mladima koji su prošli obuku sertifikate je uručila Ivana Antonijević, pomoćnik ministra turizma i omladine.

”U prethodnoj godini podržali smo projekat Kancelarije za mlade iz Leskovca, a rezultat svega toga je sticanje novih znanja i veština svih vas. Vlada republike Srbije i ministarstvo Turizma i omladine nastoji da da veće prilike za mlade ljude, da se poboljša njihov položaj. Jako nam je važano da imamo partnere u lokalnoj zajednici, a u ovom slučaju to je Kancelarija za mlade grada Leskovca, koja godinama unazad jako dobro sarađuje sa ministarstvom za omladinu. Jako smo zahvalni gradu Leskovcu koji izdvaja značajna sredstva za mlade, ulažući u njihovo neformalno obrazovanje, i to što se sredstva iz godine u godinu za ove namene iz budžeta grada povećavaju. Jako je važno da vi kao mladi pravite šanse i birate šanse za ostanak u svome gradu” – istakla je Ivana Antonijević.

Grad Leskovac – Кancelarija za mlade u 2023. godini aplicirao je kod Ministarstva turizma i omladine i dobio sredstva za realizaciju projekat „Nova znanja – nova šansa“.

Cilj projekta je realizacija programa stručnog osposobaljavanja mladih za određena zanimanja koja su im potrebna, kako bi im se olakšalo zapošljavanje u privatnom sektoru, kao i da se stručno osposobe za pokretanje sopstvenog posla. Cilj je i povećanje zapošljavanja mladih u postojećim kompanijama, kroz neformalno obrazovanje preko obuka i kurseva, čime se mladima olakšava put do pronalaženja posla.
Projektom se edukovalo 58 mladih osoba, koji su završili stručne kurseve, koji će doprineti do boljeg pozicioniranja kod poslodavca.
Sertifikate su dobili polaznici sledećih besplatnih kurseva i obuka i to: kursa engleskog jezik, kursa nemačkog jezik i italijanskog jezika, kursa nege i lepote – manikira sa nadogradnjom noktiju, kursa ženski frizer, kursa šminker, krojača, konobara i kuvara.

Grad Leskovac preko Kancelarije za mlade skoro deceniju unazad organizuje besplatne kurseve i radionice, a sve sa ciljem da mladim ljudima pruži neformalno obrazovanje, koje će im omogućiti bolju poziciju prilikom zaposlenja.

Povezane objave