Radionice

Organizovanje obuka, edukacija i radionica kreiranih i predstavlјenih mladima na prijemčiv i atraktivan način, koje imaju za cilj stvaranju uslova za kvalitetno provođenje slobodnog vremena, razvoj ličnih potencijala, aktivno učešće u društvu, razvoj kreativnosti, inovativnosti i inicijative mladih. kao i povećanje dostupnosti neformalnog obrazovanja u cilјu stvaranja uslova za lakše zapošlјavanje i razvoj kreativnosti.

Realizacijom projekta i sprovođenjem planiranih edukacija i ostalih aktivnosti mladi će unaprediti svoja znanja i veštine iz oblasti koje su sami prepoznali kao najpotrebnije, kroz više analiza rađenih na nacionalnom i lokalnom nivou, a to su: radionice za kreativno izražavanje i razvoj talenta, kursevi engleskog, ruskog i nemačkog jezika namenjeni razvoju komunikacijskih sposobnosti na stranom jeziku i muzička radionica.