JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA “OMLADINSKU KARTICU”

Poziv se upućuje svim mladim punoletnim građanima uzrasta od 18 do 30 godina života sa prebivalištem na teritoriji grada Leskovca, koji su državljani Republike Srbije.

Zainteresovani mladi prijavljivanjem doprinose sprovođenju Strategije unapređenja položaja mladih Grada Leskovca 2021–2025, u skladu sa Zakonom o mladima i Nacionalnom strategijom za mlade.

Cilj grada Leskovca za izdavanje omladinskih kartica korisnicima usluga sa posebnim pogodnostima je motivisanje mladih sugrađana sa teritorije grada Leskovca da se što više uključuju u kulturna i sportska dešavanja u gradu i na taj način doprinesu kvalitetnom razvoju društvene sredine i okoline.

Omladinsku karticu, sa vremenskim važenjem od jedne kalendarske godine, izdaje Kancelarija za mlade grada Leskovca svakom prijavljenom licu koje ispunjava uslove i ona služi korisniku usluga sa posebnim pogodnostima za legitimaciju prilikom ostvarivanja prava na korišćenje usluga na teritoriji grada Leskovca, u oblasti kulture i sporta.

Način prijavljivanja

Zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje usluga sa posebnim pogodnostima u oblasti kulture i sporta, na teritoriji grada Leskovca, korisnici usluga moraju podneti na propisanom obrascu Kancelarije za mlade.

Propisani obrazac zahteva se može uzeti lično u prostorijama Kancelarije za mlade ili elektronskim putem preuzeti OVDE. Nepotpuni zahtevi se neće razmatrati.

Korisnici usluga prilikom podnošenja zahteva su dužni da podnesu:

Zahtev za izdavanje omladinske kartice sa traženom dokumentacijom dostavlja se preko Pisarnice Gradske uprave grada Leskovca, ulica Trg Revolucije 45, 16000 Leskovac, ili se šalju poštom u zatvorenoj koverti sa naznakom:

GRADSKA UPRAVA, ODELjENjE ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI I LOKALNI RAZVOJ – KANCELARIJA ZA MLADE LESKOVAC, TRG REVOLUCIJE 45

„KANCELARIJA ZA MLADE LESKOVAC
OMLADINSKA KARTICA – NE OTVARATI“

Rok za dostavljanje prijave je 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva odnosno od 15. marta do 30. aprila 2024. godine.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti prihvaćene. Lista korisnika usluga sa posebnim pogodnostima se objavljuje na sajtu Kancelarije za mlade Grada Leskovca.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Kancelariji za mlade Leskovac, Trg Revolucije 45/1, putem telefona 016 216 961 ili 016 213 984, elektronskom poštom kzm@gradleskovac.org ili kzmleskovac@gmail.com.

Obrazac zahteva možete preuzeti . . . . . . .  O V D E

Tekst Javnog poziva možete preuzeti . . . . . O V D E

Omladinska kartica imaće sledeće pogodnosti:

USFK „SRC Dubočica Leskovac“:

 • Besplatno korišćenje bazena sportskog centra u periodu:
  od 01.03.2024. godine do 01.06.2024. godine;
  od 01.09.2024. godine do 31.12.2024. godine;
  vreme korišćenja bazena od 10:30 do 17:30 časova.

Narodni muzej Leskovac:

 • Besplatna poseta muzeju i muzejskom objektima;
 • 10% popusta na kupovinu suvenira iz programa Narodnog muzeja Leskovac;
 • 20% popusta na kupovinu publikacija u izdanju Narodnog muzeja Leskovac.

Narodna biblioteka „Radoje Domanović“:

 • Besplatno korišćenje interneta;
 • Besplatno korišćenje elektronske učionice;
 • Besplatno korišćenje štampe na 3D štampaču;
 • Besplatno korišćenje “Book reader-a”
 • Besplatna obuka u programu za skeniranje „Scan tailor“;
 • 50% popusta na godišnju članarinu.

Narodno pozorište Leskovac: 

 • 50% popusta za predstave iz produkcije „Narodnog pozorišta Leskovac“.

Leskovački kulturni centar:

 • Besplatne sadržaje književnog, likovnog, tribinskog, scenskog, dečjeg i programa za mlade Leskovačkog kulturnog centra;
 • Popust od 10% za likovnu, muzičku radionicu, škola baleta, škola folklora i školu glume (redovna cena ovih radionica je 2000,00 dinara po polazniku);
 • Popust od 20% za cenu karte bioskopskih projekcija u okviru filmskog festivala „LIFFE“;
 • Popust od 10% za cenu karte, usluga Omladinskog kluba Leskovačkog kulturnog centra (Digitalni kultrurni centar).

Turistika organizacija Leskovac:

 • Prodaja suvenira po sniženoj ceni;
 • Prodaja karata po sniženoj ceni za one koncerte i manifestacije za koje će se naplaćivati ulaz.

Povezane objave