Ministarstvo turizma i omladine podržalo projekat „Znanje je šansa“

U Palati Srbije potpisani su ugovori sa predstavnicima lokalnih samouprava, za realizaciju 39 projekta, usmerenih ka unapređenju života mladih kroz sprovođenje omladinske politike na lokalnom nivou.

Ispred grada Leskovca potpisivanju je prisustvovao koordinator Кancelarije za mlade Aleksandar Stojanović. 

Projekat „Znanje je šansa“ kojim je Leskovac aplicirao kod Ministarstva turizma i omladine podržan je sa 1,7 miliona dinara.

Кontinuirana podrška mladima, kao i onima koji rade sa njima, preduslov su za kvalitetnu budućnost celokupnog društva.

Pomoćnica ministra Ivana Antonijević istakla je da se realizacijom ovih programa i projekata stvaraju uslovi u kojima mladi imaju pristup neformalnom obrazovanju, koje im pomaže da razvijaju svoje potencijale, uče, usavršavaju se i stiču veštine koje ih bolje pozicioniraju na tržištu rada, te stvaramu uslovi za život i rad mladih u njihovim sredinama.

Povezane objave