Unapređenje informisanosti mladih

Kancelarija za mlade grada Leskovca u saradnji sa Trgovinsko – ugostiteljskom školom iz Leskovca, održala je predavanja na temu unapredjenja informisanosti mladih i karijernog vodjenja.

Aktivnost je izvedena u saradnji sa školskim timom za karijerno vođenje i savetovanje i učeničkim parlamentom Trgovinsko – ugostiteljske škole.

Mladi mogu informacije o ovim temama dobiti i u Kancelariji za mlade grada, kao i u Omladinskom klubu grada.

Povezane objave