JAVNI POZIV USTANOVAMA U OBLASTI KULTURE I SPORTA

Poziv se upućuje svim ustanovama u oblasti kulture i sporta, radi njihovog učešća u pružanju usluga sa posebnim pogodnostima omladini na teritoriji grada Leskovca.

Zainteresovane ustanove prijavljivanjem doprinose sprovođenju Strategije unapređenja položaja mladih Grada Leskovca 2021–2025, u skladu sa Zakonom o mladima i Nacionalnom strategijom za mlade.

Cilj grada Leskovca za izdavanje omladinskih kartica korisnicima usluga sa posebnim pogodnostima je motivisanje mladih sugrađana sa teritorije grada Leskovca da se što više uključuju u kulturna i sportska dešavanja u gradu i na taj način doprinesu kvalitetnom razvoju društvene sredine i okoline.

Pravo na ostvarivanje korišćenja usluga sa posebnim pogodnostima na teritoriji grada Leskovca u oblasti kulture i sporta imaju punoletni građani uzrasta od 18 do 30 godina života sa prebivalištem na teritoriji grada Leskovca, koji su državljani Republike Srbije. Кorišćenje usluga sa posebnim pogodnostima u oblasti kulture i sporta na teritoriji grada Leskovca moguće je ostvariti samo uz posedovanje važeće omladinske kartice.

Način prijavljivanja

Zainteresovane ustanove za Javni poziv potrebno je da dostave popunjenu saglasnost o pružanju usluga sa posebnim pogodnostima omladini na teritoriji grada Leskovca.

Prijave na Javni poziv se podnose Gradskoj upravi grada Leskovca, Odeljenju za društvene delatnosti i lokalni razvoj – Кancelariji za mlade grada Leskovca na Pisarnici Gradske uprave grada Leskovca, Trg Revolucije 45/1.

Rok za dostavljanje prijave je 10 dana od dana objavljivanja Javnog poziva odnosno od 18. januara do 28. januara 2024. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Кancelariji za mlade Leskovac, Trg Revolucije 45/1, putem telefona 016 216 961 ili 016 213 984, elektronskom poštom kzm@gradleskovac.org ili kzmleskovac@gmail.com

Tekst Javnog poziva možete preuzeti . . . . . O V D E

Povezane objave