Poziv nosiocima Vukove diplome

Kancelarija za mlade poziva nosioce “Vukove diplome”, koji su završili srednju školu, da dođu u Kancelariju za mlade kako bi se prijavili za nagradnu ekskurziju koju grad Leskovac organizuje za nosioce “Vukove diplome”.

Grad Leskovac, Gradska uprava – Odeljenje za društvene delatnosti i lokalni razvoj – Kancelarija za mlade i ove godine nagrađuju najbolje učenike nosioce “Vukove diplome”.

Potrebna dokumentacija za prijavu:

1. Prijavni obrazac  (preuzeti sa sajta i popuniti);

2. Potvrda ili uverenje da je učenik nosilac “Vukove diplome” (fotokopija);

3. Lična karta (fotokopija).

Prijava se može obaviti slanjem potrebnih dokumenata na e-mail: kzm@gradleskovac.org ili kzmleskovac@gmail.com.

Povezane objave