JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA “OMLADINSKU KARTICU”

Poziv se upućuje svim mladim punoletnim građanima uzrasta od 18 do 30 godina života sa prebivalištem na teritoriji grada Leskovca, koji su državljani Republike Srbije. Zainteresovani mladi prijavljivanjem doprinose sprovođenju Strategije unapređenja položaja mladih Grada Leskovca 2021–2025, u skladu sa Zakonom o mladima i Nacionalnom strategijom za mlade. Cilj grada Leskovca za izdavanje omladinskih kartica korisnicima usluga sa posebnim pogodnostima je motivisanje … Continue reading JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA “OMLADINSKU KARTICU”