• Home
  • Vesti
  • Formiranje funkcionalnog Omladinskog kluba

Formiranje funkcionalnog Omladinskog kluba

Ministarstvo omladine i sporta finansira realizaciju projekta od javnog interesa u oblasti omladinskog sektora pod nazivom „Formiranje funkcionalnog Omladinskog kluba“.

Ukupan budžet projekta je 1.383.288,05 dinara od kojih donatorska sredstva Ministarstva omladine i sporta iznose 784.288,05 dinara.

Projekat traje 7 meseci.

Projekat „Foriranje funkcionalog omladinskog kluba“ obuhvata organizovanje obuka i radionica predstavljenih mladima na prijemčiv i atraktivan način, koje će doprineti stvaranju uslova za kvalitetno provođenje slobodnog vremena, razvoj ličnih potencijala, kreativnosti, inovativnosti i inicijative i aktivno učešće u društvu.

Svrha projekta je unapređenje znanja i veštine mladih u novoopremljenom prostoru u oblastima koje su sami prepoznali kao najpotrebnije: radionice za kreativno izražavanje i razvoj talenta, kursevi engleskog,nemačkog i ruskog jezika namenjeni razvoju komunikacijskih sposobnosti na stranom jeziku, kursevi informatike i grafičkog dizajna.

Očekivani efekti projekta na duži vremenski period su obezbeđenje uslova za rad sa mladima i prostora za edukaciju i njihovo aktivnije angažovanje.
Rezultati projekta su:

- Adaptiran i opremljen prostor od 100 m2 Omladinskog kluba namenjen mladima;
- 240 mladih obučenih ljudi dobilo je osnovna znanja iz određene oblasti, na radionicama u kojima su učestvovali;
- Povećana informisanost mladih o aktivnostima Kancelarije za mlade kroz konferencije, elektonske medije i društvene mreže

O nama

Kancelarija za mlade grada Leskovca formirana je 25 aprila 2009. godine i sastavni je deo Agencije za lokalni ekonomski razvoj. Kancelarija za mlade predstavlja most između mladih s jedne strane, Lokalne samouprave, organizacija i institucija koje se bave mladima i Ministarstva omladine i sporta s druge strane.

ministarstvo logo1