JAVNI POZIV ZA BESPLATNE OBUKE ZA MLADE

Grad Leskovac, Kancelarija za mlade grada upućuju JAVNI POZIV ZA BESPLATNE KURSEVE/OBUKE ZA MLADE sa teritorije grada Leskovca u sklopu projekta „Nova znanja – nova šansa”, koji finansira Ministarstvo turizma i omladine Republike Srbije

Cilj projekta je realizacija programa stručnog osposobaljavanja mladih za određena zanimanja koja su im potrebna, kako bi im se olakšalo zapošljavanje u privatnom sektoru, kao i da se stručno osposobe za pokretanje sopstvenog posla. Cilj je i povećanje zapošljavanja mladih u postojećim kompanijama, kroz neformalno obrazovanje preko obuka i kurseva, čime se mladima olakšava put do pronalaženja posla.

Projektom će se edukovati 58 mladih osoba, koji će završiti stručne kurseve i edukovati se za određene struke i dobiti licencirane sertifikate koji će doprineti do boljeg pozicioniranja njihove stručne spreme kod poslodavca. Jedan od osnovnih efekata koji želimo da ostvarimo realizacijom projekta je da postaknemo mlade na samozapošljavanje i uspešnost u poslovanju i primeni novostečenih znanja kako u privatnom sektoru, tako i kroz pokretanja sopstvenog biznisa.

КURSEVI STRANIH JEZIКA:

1. Кurs engleskog jezik,
2. Кurs nemačkog jezik,
3. Кurs italijanskog jezik,

КURSEVI I OBUКE:

4. Obuka za krojača,
5. Obuka za konobara,
6. Obuka za kuvara,

КURSEVI NEGE I LEPOTE:

7. Manikir sa nadogradnjom noktiju,
8. Ženski frizer,
9. Šminker.

Svi polaznici kurseva i obuka od 1. – 9. rednog broja koji budu primljeni na gore navedene kurseve i obuke dobiće licencirane sertifikate za obuku koju završe.

USLOVI КONКURSA:

1. Na konkurs se mogu prijaviti mladi od 15 do 30 godina starosti.
2. Na konkurs se mogu prijaviti mladi – nezaposlena lica, studenti, učenici.
3. Na konkurs se mogu prijaviti osobe nezavisno od svoje stručne spreme.
4. Na konkurs se mogu prijaviti mladi se teritorije grada Leskovac.

POTREBNA DOКUMENTACIJA:

1. Popunjena prijava za sprovođenje Projekta „Nova znanja – nova šansa“.
2. Fotokopija lične karte – 2 primeraka (maloletna lica koja ne poseduju ličnu kartu prilažu fotokopije đačke knjižice).

– Za nezaposlena lica:

1. Uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje (da je polaznik nezaposlen)

– Za studente i učenike:

1. Potvrda da se polaznik nalazi na redovnom školovanju ili studiranju.

Dodatne informacije u vezi Javnog poziva možete dobiti pozivom na broj telefon 065/811-6033 ili na 069/10-20-584.

Prijave se vrše lično u prostorijama Кancelarije za mlade u ulici Trg Revolucije 45/1, svakog radnog dana u periodu od 7-15 časova.

Predavanja će se održavati u prostorijama „Akademije Oxford“ ili u prostorijama Omladinskog kluba.

JAVNI POZIV je otvoren do 10.09.2023. godine, ili do popunjavanja slobodnih mesta opisanih u ovom pozivu, dok će se lista polaznika kurseva i obuka sastaviti u skladu sa redom dostavljanja prijava.

Obrazac za prijavu

Javni poziv za besplatne obuкe za mlade 

Povezane objave