Skejt park

skejt park 800x400

Skejt park je opremljen i dizajniran kako za početnike tako i za profesionalce za BMX bicikliste, za vozače rolera i skejtere.Razvoj ove infrastrukture doprineo je pоdsticanju aktivizma mladih i njihovih uklučivanja u društveni život.

Saznajte više

ministarstvo logo1

O nama

Kancelarija za mlade grada Leskovca formirana je 25 aprila 2009. godine i sastavni je deo Agencije za lokalni ekonomski razvoj. Kancelarija za mlade predstavlja most između mladih s jedne strane, Lokalne samouprave, organizacija i institucija koje se bave mladima i Ministarstva omladine i sporta s druge strane.