Poziv za praktikante Karijernog info centra Leskovac

GIZ je organizacija za međunarodnu saradnju Savezne Republike Nemačke, koja od jula meseca 2015. godine, sprovodi projekat „Podsticanje zapošljavanja mladih“ - GIZ YEP, u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta, Ministarstvom obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstvom rada, zapošljavanja, boračkim i socijnim pitanjima kao ključnim partnerima.

Saznajte više

O nama

Kancelarija za mlade grada Leskovca formirana je 25 aprila 2009. godine i sastavni je deo Agencije za lokalni ekonomski razvoj. Kancelarija za mlade predstavlja most između mladih s jedne strane, Lokalne samouprave, organizacija i institucija koje se bave mladima i Ministarstva omladine i sporta s druge strane.

ministarstvo logo1