• Home
  • Vesti
  • Održano predavanje o borbi protiv trgovine ljudima

Održano predavanje o borbi protiv trgovine ljudima

Lokalni koordinacioni tim za borbu protiv trgovine ljudima održao je predavanje u OŠ "Svetozar Marković" u Leskovcu.

Trgovina ljudima je globalni fenomen koji pogađa čitav svet – zemlje u političkoj i ekonomskoj tranziciji, nerazvijene zemlje i zemlje u razvoju, zemlje u ratu i postkonfliktne zemlje, koje se pojavljuju kao zemlje porekla i tranzita žrtava, kao i ekonomski razvijenijene zemlje koje se pojavljuju kao zemlje destinacije.

Srbija je kao i mnoge države u svetu, prepoznata kao zemlja porekla, tranzita i destinacije žrtava trgovine. Prinudna prostitucija, radna eksploatacija, lažno usvajanje nakon prinudnih brakova, trgovina organima, najčešći su razlozi trgovine ljudima.

Na predavanju u OŠ "Svetozar Marković" predstavnici lokalnog koordinacionog tima za borbu protiv ove vrste kriminala govorili su o tome šta sve obuhvata trgovina ljudima, kako se zaštititi i predvideti potencijalnu opasnost, a bilo je reči i o razlikama između krijumčarenja i trgovine ljudima.

Tribini su prisustvovali i predstavnici Centra za socijalni rad, lokalne samouprave, Kancelarije za mlade grada Leskovca.

ministarstvo logo1

O nama

Kancelarija za mlade grada Leskovca formirana je 25 aprila 2009. godine i sastavni je deo Agencije za lokalni ekonomski razvoj. Kancelarija za mlade predstavlja most između mladih s jedne strane, Lokalne samouprave, organizacija i institucija koje se bave mladima i Ministarstva omladine i sporta s druge strane.