• Home
  • Vesti
  • Obeležen Evropski dana borbe protiv trgovine ljudima

Obeležen Evropski dana borbe protiv trgovine ljudima

Lokalni koordinacioni tim za borbu protiv trgovine ljudima održao je u Tehničkoj školi "Rade Metalac" u Leskovcu tribinu pod nazivom Leskovac protiv trgovine ljudima, povodom obeležavanja 18. oktobra Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima.

Srbija je kao i mnoge države u svetu, prepoznata kao zemlja porekla, tranzita i destinacije žrtava trgovine. Prinudna prostitucija, radna eksploatacija, lažno usvajanje nakon prinudnih brakova, trgovina organima, najčešći su razlozi trgovine ljudima.

Na današnjoj tribini predstavnici lokalnog koordinacionog tima za borbu protiv ove vrste kriminala govorili su o tome šta sve obuhvata trgovina ljudima, kako se zaštititi i predvideti potencijalnu opasnost, a bilo je reči i o razlikama između krijumčarenja i trgovine ljudima.

Trgovina ljudima je globalni fenomen koji pogađa čitav svet – zemlje u političkoj i ekonomskoj tranziciji, nerazvijene zemlje i zemlje u razvoju, zemlje u ratu i postkonfliktne zemlje, koje se pojavljuju kao zemlje porekla i tranzita žrtava, kao i ekonomski razvijenijene zemlje koje se pojavljuju kao zemlje destinacije.

Tribini su prisustvovali i predstavnici Centra za socijalni rad, lokalne samouprave, Kancelarije za mlade grada Leskovca.

ministarstvo logo1

O nama

Kancelarija za mlade grada Leskovca formirana je 25 aprila 2009. godine i sastavni je deo Agencije za lokalni ekonomski razvoj. Kancelarija za mlade predstavlja most između mladih s jedne strane, Lokalne samouprave, organizacija i institucija koje se bave mladima i Ministarstva omladine i sporta s druge strane.