KOMS u poseti Kancelariji za mlade

Predstavnici Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) Milja Zdravković i Nikola Ristić posetili su Kancelariju za mlade grada Leskovca.

Tema sastanka bila je uspostavljanje funkcionalnih Saveta za mlade u lokalnim samoupravama. 

Prema Zakonu o mladima, u okviru jedinica lokalne samouprave moguće je osnovati Savet za mlade radi usklađivanja aktivnosti u vezi sa ostvarivanjem omladinske politike na teritoriji jedinici lokalne samouprave. Zakon nije predvideo Savet za mlade kao obaveznu već kao fakultativnu instituciju.

O nama

Kancelarija za mlade grada Leskovca formirana je 25 aprila 2009. godine i sastavni je deo Agencije za lokalni ekonomski razvoj. Kancelarija za mlade predstavlja most između mladih s jedne strane, Lokalne samouprave, organizacija i institucija koje se bave mladima i Ministarstva omladine i sporta s druge strane.

ministarstvo logo1