• Home
  • Vesti
  • Održana radionica profesionalne orijentacije srednjoškolaca u OK

Održana radionica profesionalne orijentacije srednjoškolaca u OK

Ekonomska škola "Đuka Dinić" i Kancelarija za mlade u saradnji sa Regionalnim centrom mladih realizovali su program podrške profesionalnoj orijentaciji srednjoškolaca.

Uloga profesionalnog orijentisanja je da učenicima ponudi različite aktivnosti koje podsticajno deluju i vode ka samorazumevanju. 

Kao vid iskustvenog učenja, ova obuka je učenicima omogućila da na sadržaj obuke pristupe na interaktivan način. Aktivnosti su osmišljene tako da polaznici stiču znanje, veštine i stavove umesto da o njima samo slušaju.

Radionica je održana u Omladinskom klubu grada Leskovca.

O nama

Kancelarija za mlade grada Leskovca formirana je 25 aprila 2009. godine i sastavni je deo Agencije za lokalni ekonomski razvoj. Kancelarija za mlade predstavlja most između mladih s jedne strane, Lokalne samouprave, organizacija i institucija koje se bave mladima i Ministarstva omladine i sporta s druge strane.

ministarstvo logo1