• Home
  • Vesti
  • Edukacija mladih o nenasilnom ponašanju u školama

Edukacija mladih o nenasilnom ponašanju u školama

Kancelarija za mlade grada Leskovac nastavlja sa svojim aktivnostima u osnovnim i srednjim školama kroz projekat „Stvaranje uslova za nenasilno društvo“.

Projekat „Stvaranje uslova za nenasilno društvo“ se realizuje u saradnji sa organizacijom "Resurs centar za održivi razvoj".

Posetili smo učenički parlament srednje Poljoprivredne škole i informisali ih o mehanizmima za prevenciju različitih oblika nasilja.

U osnovnim i srednjim školama realizovaće se jednodnevne obuke koje se bave razumevanjem koncepta ljudskih prava, prevencije vršnjačkog nasilja i stvaranje preduslova za socijalno sigurnu društvenu sredinu za rast i razvoj mladih.

Кroz projekat finansiran od strane Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj, preko 500 mladih sa teritorije grada Leskovca imaće priliku da se informiše i stekne znanja koja će omogućiti prevenciju negativnih modela ponašanja a time i prevenciju različitih oblika nasilnog ponašanja.

O nama

Kancelarija za mlade grada Leskovca formirana je 25 aprila 2009. godine i sastavni je deo Agencije za lokalni ekonomski razvoj. Kancelarija za mlade predstavlja most između mladih s jedne strane, Lokalne samouprave, organizacija i institucija koje se bave mladima i Ministarstva omladine i sporta s druge strane.

ministarstvo logo1