• Home
  • Vesti
  • Usvojena Strategija unapređenja položaja mladih Grada Leskovca 2021-2025.

Usvojena Strategija unapređenja položaja mladih Grada Leskovca 2021-2025.

Skupština grada Leskovca usvojila je 18.11.2021. godine Strategiju unapređenja položaja mladih Grada Leskovca za period 2021-2025.

Na izradi Strategije unapređenja položaja mladih Grada Leskovca za period 2021. - 2025. radilo je ukupno 57 (pedeset sedam) lica od čega je 39% žena. Procesom izrade Strategije unapređenja položaja mladih Grada Leskovca koordinirao je Koordinacioni tim za izradu, monitoring, evaluaciju i ažuriranje Strategije unapređenja položaja mladih Grada Leskovca za period 2021. - 2025.

Osnovni okvir u izradi Strategije unapređenja položaja mladih Grada Leskovca za period 2021. - 2025. je Nacionalna strategija za mlade 2015-2025.

Koordinacioni tim za izradu, monitoring, evaluaciju i ažuriranje „Strategije unapređenja položaja mladih Grada Leskovca za period 2021. - 2025.“ u toku svog rada vodila se merama za poboljšanje omladinske politike i statusa mladih u gradu koristići principe na kojima je zasnovana omladinska politika, a koji su u skladu sa Nacionalnom strategijom za mlade i Zakonom o mladima, koji proizilaze iz vrednosnog sistema čiji su osnovi Ustav Republike Srbije, Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima, Konvencijom UN o pravima deteta, Konvencijom Saveta Evrope o ljudskim pravima i osnovnim slobodama.

Strategiju unapređenja položaja mladih Grada Leskovca za period 2021-2025. možete preuzeti ..... OVDE

O nama

Kancelarija za mlade grada Leskovca formirana je 25 aprila 2009. godine i sastavni je deo Agencije za lokalni ekonomski razvoj. Kancelarija za mlade predstavlja most između mladih s jedne strane, Lokalne samouprave, organizacija i institucija koje se bave mladima i Ministarstva omladine i sporta s druge strane.

ministarstvo logo1