• Home
  • Vesti
  • Održan prvi trening kurs za uvođenje perspektive mladih u procese, politike i programe za odbornike

Održan prvi trening kurs za uvođenje perspektive mladih u procese, politike i programe za odbornike

U partnerstvu sa Nacionalnom asocijacijom kancelarija za mlade, Misija OEBS-a u Srbiji izvodi trening kurs prilagođen za lokalne aktere omladinske politike u Srbiji i nosioce lokalnih politika uopšte.

S tim u vezi namenjen je svim zainteresovanim stranama čiji se delokrug rada dotiče i mladih kao demografske grupe, a posebno kreatorima politika i donosiocioma odluka.

U prvom ciklusu realizacije, trening je namenjen odbornicima i odbornicama Skupština Leskovca, Loznice i Ivanjice.

Odbornicima i odbornicama na prvom treningu obratili su se Emilija Panić ispred Ministarstva omladine i sporta, Džemaludin Paučinac ispred Nacionalne asocijacije КZM, Milena Stošić ispred misije OEBS-a u Srbiji, gradski većnik grada Leskovca Stefan Кitanović, pomoćnik gradonačelnika Loznice Ljubinko Đokić i Momčilo Mitrović predsednik opštine Ivanjica.  

Trening se sastoji iz tri kraća modula od kojih se svaki realizuje jednom nedeljno. Svaki modul pažljivo je osmišljena logička celina koja se zasniva na kraćim predavanjima, u većoj meri na praktičnom radu, radioničarskom pristupu, diskusiji i vežbama. Nakon realizovanog treninga, Misija OEBS-a u Srbiji sertifikovaće uspešne polaznike/ce.

Takođe, predviđena je i dalja podrška i razvoj kapaciteta za direktnu primenu u praksi u okviru događaja koji će uslediti u toku godine.

Misija OEBS-a u Srbiji sprovodi program “Introducing youth mainstreaming practices” u okviru dugoročne saradnje i podrške švajcarske Fondacije PeaceNexus. Ciklus treninga u Leskovcu, Loznici i Ivanjici realizuje se u sklopu projekta "Zajedno do jače lokalne omladinske politike" koji sprovodi Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade, a finansira Ministarstvo omladine i sporta.

O nama

Kancelarija za mlade grada Leskovca formirana je 25 aprila 2009. godine i sastavni je deo Agencije za lokalni ekonomski razvoj. Kancelarija za mlade predstavlja most između mladih s jedne strane, Lokalne samouprave, organizacija i institucija koje se bave mladima i Ministarstva omladine i sporta s druge strane.

ministarstvo logo1