• Home
  • Vesti
  • Anketa: "Istraživanje stavova i namera stanovništva o preseljavanju i utvrđivanje uticaja migracija na demografsko starenje u Gradu Leskovcu"

Anketa: "Istraživanje stavova i namera stanovništva o preseljavanju i utvrđivanje uticaja migracija na demografsko starenje u Gradu Leskovcu"

Кabinet Ministra bez portfelja zadužen za demografiju i populacionu politiku i Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet u okviru projekta: ''Istraživanje stavova i namera stanovništva o preseljavanju i utvrđivanje uticaja migracija na demografsko starenje u četiri jedinice lokalne samouprave uključujući i Grad Leskovac, u cilju formulisanja preporuka za kreiranje mera populacione politike'' sprovodi istraživanje s namerom da se bolje razumeju potrebe stanovika u lokalnim zajednicama u cilju ublažavanja/sprečavanja iseljavanja.

Ovim putem Vam se obraćamo sa molbom da izdvojite nekoliko minuta za popunjavanje ankete. Molimo vas da odgovorite na sva pitanja iskreno, refelektujući vaše mišljenje i iskustvo, kako bi se obezbedila realna slika o fenomenu migracija u vašoj lokalnoj samoupravi. Anketa je ANONIMNA, a rezultati će se koristiti u naučne svrhe, za izradu preporuka za ublažavanje iseljavanja stanovništva, kao i kreiranje smernica za upravljanje migracijama u budućnosti.

Za popunjavanje ankete molim Vas, kliknite OVDE

O nama

Kancelarija za mlade grada Leskovca formirana je 25 aprila 2009. godine i sastavni je deo Agencije za lokalni ekonomski razvoj. Kancelarija za mlade predstavlja most između mladih s jedne strane, Lokalne samouprave, organizacija i institucija koje se bave mladima i Ministarstva omladine i sporta s druge strane.

ministarstvo logo1