• Home
  • Vesti
  • Milan Milenković na konferenciji “Korak u nauku”

Milan Milenković na konferenciji “Korak u nauku”

U Istraživačkoj stanici Petnica od 29. novembra do 2. decembra održana je Konferencija polazničkih radova “Korak u nauku”.

Petnička konferencija se održava jednom godišnje i na njoj polaznici svih seminara uz prezentaciju govore o svom istraživačkom projektu. 

Učenik Ekonomske škole Milan Milenković učestvovao je sa radom “Uloga privrednih komora u ekonomiji Leskovačkog sreza 1945-1962”. Za svoje istraživanje koristio je građu Istorijskog arhiva u Leskovcu. Reč je o radu koji obuhvata period granskih komora u vreme izgradnje socijalizma posle Drugog svetskog rata. Radom se želi pokazati koliki je bio uticaj komora u Leskovačkom srezu u socijalizmu i kakvu vrstu pomoći su ove stručne organizacije pružale privrednicima.

Praksa je da pored prezentacija polaznik napravi poster koji će sadržati rezultate istraživanja. Ovogodišnju konferenciju otvorio je ambasador Nemačke Tomas Šib. 

O nama

Kancelarija za mlade grada Leskovca formirana je 25 aprila 2009. godine i sastavni je deo Agencije za lokalni ekonomski razvoj. Kancelarija za mlade predstavlja most između mladih s jedne strane, Lokalne samouprave, organizacija i institucija koje se bave mladima i Ministarstva omladine i sporta s druge strane.

ministarstvo logo1