• Home
  • Vesti
  • Neformalna grupa "Sekcija za bezbednost mladih u saobraćaju"

Neformalna grupa "Sekcija za bezbednost mladih u saobraćaju"

Projekat „Mladi bezbedni u saobraćaju“ koji sprovodi neformalna omladinska grupa „Sekcija za bezbednost mladih u saobraćaju“ počeo je sa realizacijom. Projekta finansira Kancelarija za mlade Leskovac preko programa Aktiviraj se! 

Projekat se realizuje u svim srednjim školama u Leskovcu, a prvo predavanje održano je u Tehničkoj školi „Rade Metalac“, pa zatim u Medicinskoj školi.

U okviru predavanja objašnjeni su razlozi zbog kojih mladi vozači predstavljaju rizičnu grupu, istaknuta su najučestalija rizična ponašanja mladih u saobraćaju, ukazano je na njihov značaj, kao i na posledice koje rizičnim ponašanjima mogu nastati.

„Cilj ovog projekta ogleda se u uspostavljanju aktuelnosti teme bezbednosti saobraćaja na lokalnom nivou, koje mogu inicirati čitav niz sledećih aktivnosti koje bi se zasnivale na edukaciji. Dugoročni cilj je promena svesti i formiranje ispravnih stavova mladih o bezbednosti saobraćaja“, navodi lider grupe Andrijana Jović, master inženjer saobraćaja.

ministarstvo logo1

O nama

Kancelarija za mlade grada Leskovca formirana je 25 aprila 2009. godine i sastavni je deo Agencije za lokalni ekonomski razvoj. Kancelarija za mlade predstavlja most između mladih s jedne strane, Lokalne samouprave, organizacija i institucija koje se bave mladima i Ministarstva omladine i sporta s druge strane.