• Home
  • Vesti
  • Održano predavanje na temu OPASNOG OTPADA

Održano predavanje na temu OPASNOG OTPADA

U Omladinskom klubu grada održano je predavanje na temu "Opasnog otpada".
Od svog postanka čovek je suočen sa problemom otpada. Vremenom, ovi problemi se povećavaju i usložnjavaju, a intenzivna urbanizacija i posebno razvoj industrije dovode do toga da je otpad za čoveka postao jako ozbiljan problem.

Sa manje ili više uspeha, čovek se bori sa komunalnim otpadom, najčešće koristeći metode koje su u harmoniji sa prirodom. Mnogo je teža situacija kada je u pitanju opasan otpad – otpad koji se najčešće generiše u industrijskoj proizvodnji i koji je teško biološki razgradljiv. U svetu se čine organizovani napori da se problem opasnog otpada integralno sagledava i rešava kroz dobru saradnju svih subjekata u procesu. Situacija se poboljšava, posebno na međunarodoj razmeni iskustava.

Na našim prostorima, problem opasnog otpada je jako izražen. Intenzivni razvoj industrije posle Drugog svetskog rata, odsustvo odgovarajućeg zakonodavsta, spora zamena starih tehnologija i posebno dešavanja poslednjih desetak godina, doveli su nas u situaciju da je neophodna ozbiljno i kompleksno sagledavanje i rešavanje čitave problematike u ovoj oblasti i davanje rešenja koja su u skladu sa svetskom praksom.

Cilj upravljanja ovom vrstom otpada je da se maksimalno smanje količine generisanog otpada, da se smanji nepovoljan uticaj otpada na ljudsko zdravlje, životnu sredinu i klimu i da ceo sistem bude u skladu s načelima održivog razvoja.

Predavanju je prisustvovao veliki broj mladih.
Predavač: Aleksandra Aleksić, dobitnik nagrade za mlade talente grada Leskovca. 

 

O nama

Kancelarija za mlade grada Leskovca formirana je 25 aprila 2009. godine i sastavni je deo Agencije za lokalni ekonomski razvoj. Kancelarija za mlade predstavlja most između mladih s jedne strane, Lokalne samouprave, organizacija i institucija koje se bave mladima i Ministarstva omladine i sporta s druge strane.

ministarstvo logo1