• Home
  • Vesti
  • Prihvati razlike - Pobedi predrasude

Prihvati razlike - Pobedi predrasude

Projekat „Prihvati razlike - Pobedi predrasude“ sprovodi neformalna omladinska grupa "Svi smo isti" iz Brestovca, a finansira Kancelarija za mlade Leskovac, u okviru konkursa „AKTIVIRAJ SE!“.

Osnovni zadatak projekta je promovisanje poštovanja ljudskih prava i prihvatanja osoba sa invaliditetom u društvu i lokalnoj zajednici kroz realizaciju aktivnosti radionica za mlade.

U sklopu projekta su tri radionice:

1. Letnja kreativna radionica "Tebi na dar"
2. Izrada likovnih radova na temu "Prihvati razlike - Pobedi predrasude"
3. Javni događaj "Živa knjiga - Pričaću vam"

Održana je Letnja kreativna radionica "Tebi na dar".
Letnja kreativna radionica "Tebi na dar" je imala zadatak da kroz aktivnosti izrade magneta mladi i deca ispolje svoju kreativnost i humanost.

Izradjeni magneti biće donirani deci sa posebnim potrebama, tako će radionica dobiti društvenu vrednost, a mladi će spoznati vrednosti solidarnosti i društvene odgovornosti.

A učesnici radionice su nosili majice sa temom projekta "Prihvati razlike - Pobedi predrasude" ciju ilustraciju je nacrtao poznati ilustrator Dušan Cvetković iz Niša.

ministarstvo logo1

O nama

Kancelarija za mlade grada Leskovca formirana je 25 aprila 2009. godine i sastavni je deo Agencije za lokalni ekonomski razvoj. Kancelarija za mlade predstavlja most između mladih s jedne strane, Lokalne samouprave, organizacija i institucija koje se bave mladima i Ministarstva omladine i sporta s druge strane.