• Home
  • Omladinski klub
  • O klubu

omladinski klub 800x400

Omladinski klub predstavlja prostor u kome se realizuju politike usmerene na direktan rad sa mladima. Omladinski klub predstavlja vezu između planiranih politika (LAP) i njihove realizacije u konkretne programe i omladinske inicijative.

Omladinski klub Leskovac su zajedničkim angažovanjem osnovali Kancelarija za mlade Leskovac, Udruženje Narodni parlament Leskovac, Edukacioni centar Leskovac, Resurs centar Leskovac, Opšte udruženje preduzetnika Leskovac, Udruženje poslovnih žena Danica, Udruženje Muzička komunikacija i veliki broj neformalnih omladinskih grupa okupljenih oko ovih organizacija. 

Zajednička ideja je stvaranje prostora otvorenog za sve mlade ljude u Leskovcu, osnaživanje mladih kroz neformalno obrazovanje i radionice za aktivno učešće u društvu, organizovanje kulturnih, sportskih i humanitarnih dešavanja za mlade, organizovanje programa za kvalitetno provođenje slobodnog vremena, a sve u cilju da se izadje u susret potrebama mladih ljudi u Leskovcu.

 

ministarstvo logo1

O nama

Kancelarija za mlade grada Leskovca formirana je 25 aprila 2009. godine i sastavni je deo Agencije za lokalni ekonomski razvoj. Kancelarija za mlade predstavlja most između mladih s jedne strane, Lokalne samouprave, organizacija i institucija koje se bave mladima i Ministarstva omladine i sporta s druge strane.