• Home
  • Konkursi
  • JAVNI POZIV USTANOVAMA U OBLASTI KULTURE I SPORTA

JAVNI POZIV USTANOVAMA U OBLASTI KULTURE I SPORTA

Poziv se upućuje svim ustanovama u oblasti kulture i sporta, radi njihovog učešća u pružanju usluga sa posebnim pogodnostima omladini na teritoriji grada Leskovca.

Zainteresovane ustanove prijavljivanjem doprinose sprovođenju Strategije unapređenja položaja mladih Grada Leskovca 2021–2025, u skladu sa Zakonom o mladima i Nacionalnom strategijom za mlade.

Cilj grada Leskovca za izdavanje omladinskih kartica korisnicima usluga sa posebnim pogodnostima je motivisanje mladih sugrađana sa teritorije grada Leskovca da se što više uključuju u kulturna i sportska dešavanja u gradu i na taj način doprinesu kvalitetnom razvoju društvene sredine i okoline.

Pravo na ostvarivanje korišćenja usluga sa posebnim pogodnostima na teritoriji grada Leskovca u oblasti kulture i sporta imaju punoletni građani uzrasta od 18 do 30 godina života sa prebivalištem na teritoriji grada Leskovca, koji su državljani Republike Srbije. Кorišćenje usluga sa posebnim pogodnostima u oblasti kulture i sporta na teritoriji grada Leskovca moguće je ostvariti samo uz posedovanje važeće omladinske kartice.

Način prijavljivanja

Zainteresovane ustanove za Javni poziv potrebno je da dostave popunjenu saglasnost o pružanju usluga sa posebnim pogodnostima omladini na teritoriji grada Leskovca.

Prijave na Javni poziv se podnose Gradskoj upravi grada Leskovca, Odeljenju za društvene delatnosti i lokalni razvoj - Кancelariji za mlade grada Leskovca na Pisarnici Gradske uprave grada Leskovca, Trg Revolucije 45/1.

Rok za dostavljanje prijave je 10 dana od dana objavljivanja Javnog poziva odnosno od 20. februara do 1. marta 2023. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Кancelariji za mlade Leskovac, Trg Revolucije 45/1, putem telefona 016 216 961 ili 016 213 984, elektronskom poštom This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tekst Javnog poziva možete preuzeti . . . . . O V D E

ministarstvo logo1

O nama

Kancelarija za mlade grada Leskovca formirana je 25 aprila 2009. godine i sastavni je deo Agencije za lokalni ekonomski razvoj. Kancelarija za mlade predstavlja most između mladih s jedne strane, Lokalne samouprave, organizacija i institucija koje se bave mladima i Ministarstva omladine i sporta s druge strane.