Poziv nosiocima Vukove diplome

Kancelarija za mlade poziva nosioce "Vukove diplome", koji su završili srednju školu, da dođu u Kancelariju za mlade kako bi se prijavili za nagradnu ekskurziju koju grad Leskovac organizuje za nosioce "Vukove diplome".

Grad Leskovac, Gradska uprava - Odeljenje za društvene delatnosti i lokalni razvoj - Kancelarija za mlade i ove godine nagrađuju najbolje učenike putem programa "Znanje jednako putovanje".

Nagradna ekskurzija realizuje se tokom avgusta meseca.

Potrebna dokumentacija za prijavu:

1. Prijavni obrazac (koji se dobija i popunjava u Kancelariji za mlade);

2. Potvrda ili uverenje da je učenik nosilac "Vukove diplome" (fotokopija);

3. Lična karta (fotokopija).

ministarstvo logo1

O nama

Kancelarija za mlade grada Leskovca formirana je 25 aprila 2009. godine i sastavni je deo Agencije za lokalni ekonomski razvoj. Kancelarija za mlade predstavlja most između mladih s jedne strane, Lokalne samouprave, organizacija i institucija koje se bave mladima i Ministarstva omladine i sporta s druge strane.