POSLEDNJE NAREDJENJE

Huk vetra, tišina jeseni i mir koji unosi zvuk kiše stvarajući spokoj svim pomnim misliocima koji su se te kobne godine našli u blizini cara i ne sluteći kakve posledice će proizvesti njihove spletke koje poput munje obaraju narodno stablo gurajući ga u pakao građanskog rata.

Saznajte više

Socijalna tržišna privreda – model kojem se teži u procesu pristupanja EU

Svako ko se barem malo bavio i izučavao ekonomiju, zna da su se u 20. veku iskristalisala dva mehanizma za regulisanje privredne aktivnosti - tržište i centralističko planiranje. Prvi je imao uporište u kapitalističkim zemljama, pre svega zapadnim silama na čelu sa SAD-om, a drugi u socijalističkim i komunističkim zemljama istoka, na čelu sa SSSR-om, a kasnije i Kinom. Međutim, vreme je pokazalo da ni jedan, ni drugi mehanizam, tj. ni potpuni liberalizam, a ni potpuni centralizam nisu idealni za privredu jedne zemlje, kao ni za koliku toliku jednakost u društvu.

Saznajte više

  • 1
  • 2

ministarstvo logo1

O nama

Kancelarija za mlade grada Leskovca formirana je 25 aprila 2009. godine i sastavni je deo Agencije za lokalni ekonomski razvoj. Kancelarija za mlade predstavlja most između mladih s jedne strane, Lokalne samouprave, organizacija i institucija koje se bave mladima i Ministarstva omladine i sporta s druge strane.